AUTORZY:
    Samuel Lewandowski
    Kamil Binduga
    Antoni Więcek
    Piotr Pyrak

SPORT

forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie
sprawności fizycznych w ramach współzawodnictwa, indywidualnie
lub zbiorowo, według reguł umownych.
Rodzaje sportu:
sport wyczynowy - forma działalności człowieka,
podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji
dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych.
sport profesjonalny - rodzaj sportu wyczynowego
uprawianego w celach zarobkowych
W ramach rekreacji, rozumianej tu jako odrębne pojęcie,
brak jest elementu rywalizacji. Różne realizowane w jej
ramach czynności, poza pracą czy nauką, są wykonywane w
miejscu zamieszkania czy pobytu, co różni ją z kolei od
turystyki - podróży w celu poznawania świata i ludzi..
W niektórych ujęciach sport to również kultura fizyczna,
dbanie o własne ciało, podziwianie piękna zawodników
uprawiających dane dyscypliny.